Windykacja

  • Przedsądowe dochodzenie roszczeń
  • Egzekucja sadowa w Hiszpanii na podstawie wyroków sadowych wydanych w Polsce oraz
     w innych krajach UE a także tych, które zostały wydane w Państwach spoza rejonu UE
  • Egzekucja roszczeń na ternie Polski na podstawie wyroków wydanych w Hiszpanii