Prawo gospodarcze

  • Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii (spółki, indywidualna działalność
     gospodarcza, holding)
  • Bieżąca obsługa spółek i działalności gospodarczych
  • Sporządzanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek
  • Likwidacja i postępowanie upadłościowe spółek
  • Prowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi w relacjach miedzy Polską a Hiszpanią