Prawo karne

  • Wykroczenia i przestępstwa
  • Reprezentacja zatrzymanego
  • Reprezentacja Klientów na wszelkich szczeblach administracji sadowej w postępowaniu karnym
     na terenie Hiszpanii
  • Reprezentacja w charakterze oskarżyciela prywatnego
  • Przestępstwa gospodarcze
  • Reprezentacja w sprawach związanych z przemocą domowa