Prawo administracyjne

  • Przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym
  • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
  • Reprezentacja w postępowaniu przed sadami administracyjnymi wszelkich instancji
  • Dochodzenie odszkodowań związanych z odpowiedzialność majątkowa administracji publicznej
  • Postępowanie dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym i transportowym