Postępowania sądowe, mediacyjne i arbitrażowe

  • Reprezentujemy naszych Klientów na wszelkich szczeblach administracji sadowej, poczynając
     od sądów pierwszej instancji z Sadem Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym włącznie.
  • Prowadzimy postępowania mediacyjne z zakresu prawa pracy jak i prawa rodzinnego
  • Postępowanie przed sadem arbitrażowym