Prawo pracy

  • Doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Postępowanie mediacyjne
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sadami prawa pracy
  • Pomoc w dochodzeniu świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty,
     niezdolność do pracy, etc.)
  • Reprezentacja Klientów w sprawach o odzyskanie roszczeń z Funduszu Gwarancji Socjalnych
     (FOGASA)